Aesthetic Gynecology Banner

GYNAECOLOGISCHE CONTROLE

Gynaecologische Controle en Gynaecologische Kankerscreening

Noyan Health & Travel Arrangementen omvatten, Privé Luchthaven Transfer, 7/24 Persoonlijke Assistentie, Accommodatie, Tolkdiensten, Consultatie diensten

Gynaecologische controle omvat een gesprek tussen de patiënte en de gynaecoloog, om te luisteren naar de klachten van de patiënte (als die er zijn), gynaecologisch onderzoek zowel speculum als bimanueel en transvaginale ultrasonografie. Dit onderzoek leidt tot een vroegtijdige diagnose en behandeling van goedaardige aandoeningen (vleesbomen, eierstokcysten, bekkenbodemverzakkingen, urine-incontinentie, enz.) Er zijn vier soorten gynaecologische kanker die zowel in ontwikkelde als in niet-ontwikkelde/ontwikkelingslanden voorkomen en die bij vrouwen de grootste sterfte veroorzaken. Deze vier typen zijn borstkanker, baarmoederhalskanker, baarmoederkanker en eierstokkanker.

Screening op gynaecologische kanker in Turkije

Tegenwoordig bestaan er screeningtests voor de vroege opsporing van gynaecologische kankers en precancereuze laesies. Zoals bij alle soorten kanker het geval is, biedt de screening op gynaecologische kanker ons de mogelijkheid tot vroegtijdige opsporing en behandeling van deze vormen van kanker of precancereuze laesies. Recente literatuur toont aan dat gynaecologische kankerscreening kan helpen bij de diagnose van zowel pre-invasieve laesies als kanker in een vroeg stadium. Dit alles kan bijdragen tot een vermindering van de incidentie van invasieve kankers en de kankergerelateerde mortaliteit en morbiditeit.

Kankerscreening voor borstkanker

De meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is borstkanker. Volgens een wereldwijd rapport uit 2022 worden er per jaar 2 miljoen nieuwe gevallen van borstkanker vastgesteld. Ook wordt berekend en verwacht dat meer dan 680.000 gevallen van borstkanker wereldwijd aan borstkanker zullen overlijden. Mammografie is een effectieve screeningmethode voor borstkankeronderzoek. Deze methode wordt over de hele wereld gebruikt. De mammografie maakt de diagnose van borstkanker in een vroeg stadium mogelijk, maakt een vroegtijdige behandeling van de ziekte mogelijk en vermindert het aantal gevallen van borstkanker in een gevorderd stadium en de sterfte onder vrouwen als gevolg van borstkanker. Mammografie is een screeningmethode met behulp van röntgenstralen en wordt gemakkelijk gemaakt in de radiologie-eenheid van de radiologiecentra. Mammografie wordt periodiek voorgesteld aan alle vrouwen van 40 jaar en ouder. Wij stellen ook mammografie voor aan alle gynaecologische controlegevallen van 40 jaar en ouder als onderdeel van de routine gynaecologische screening. Mammografie is geen pijnlijke test. Het is een zeer eenvoudige procedure die in een paar minuten kan worden uitgevoerd. Elke borst wordt een beetje horizontaal ingedrukt en met röntgenstralen worden de zachte weefsels in de borst in beeld gebracht.

Screening op baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker is een belangrijke vorm van kanker voor vrouwen. In een wereldwijd rapport uit 2019 wordt elk jaar bij meer dan een half miljoen vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld en sterven bijna 280.000 vrouwen aan deze ziekte. De Papanicolaou-test werd meer dan 80 jaar geleden ontwikkeld voor de opsporing van baarmoederhalskanker. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het Humaan Papilloma Virus (HPV) en de ontwikkeling van baarmoederhalskanker, de HPV-test. Deze combinatie wordt co-test genoemd. Met een uitstrijkje kunnen we cellulaire afwijkingen en voorstadia van baarmoederhalskanker opsporen, terwijl een HPV-test (aanwezigheid van hoog-risico HPV-types) vrouwen een hoog risico op baarmoederhalskanker geeft.) Tegenwoordig is een baarmoederhalsuitstrijkje samen met een hoog-risico HPV-test aanvaard als model voor primaire screening en dit model heeft een gevoeligheid van meer dan 90%. Wij bieden ook co-tests aan als onderdeel van de gynaecologische controle in onze kliniek. Screening op baarmoederhalskanker wordt voorgesteld aan alle vrouwen na hun geslachtsgemeenschap en tot het 7e decennium. Screening op baarmoederhalskanker is een zeer eenvoudige en niet pijnlijke procedure. De uitstrijkjes kunnen op het moment van het gynaecologisch onderzoek worden gemaakt. Cervicovaginale uitstrijkjes met HPV-testmateriaal worden bij het speculumonderzoek afgenomen, de monsters worden naar het laboratorium gestuurd en de resultaten worden binnen een paar dagen verkregen.

Screening op eierstokkanker

Eierstokkanker is wereldwijd de doodsoorzaak van bijna 198.000 vrouwen en de oorzaak van 294.000 nieuwe gevallen. Net als voor borst- en baarmoederhalskanker bestaat er helaas geen doeltreffende en aanvaardbare screeningmethode voor eierstokkanker. Eierstokkanker groeit meestal in stilte en wanneer de klachten beginnen, is het meestal al in een vergevorderd stadium. Transvaginale echografie en CA-125 kunnen helpen bij de vroege diagnose van eierstokkanker. Deze aanpak kan vooral helpen bij vrouwen met een hoog risico op eierstokkanker. Erfelijke borst- eierstokkankergevallen en BRCA-mutatiegevallen kunnen deze screeningmethode gebruiken. Hoewel er geen doeltreffende screeningmethode voor eierstokkanker bestaat, kan transvaginale sonografie samen met CA-125 helpen bij de vroegtijdige diagnose van deze tumoren, vooral bij postmenopauzale vrouwen. In onze praktijk suggereren wij ook transvaginale sonografie en CA-125 voor, vooral bij postmenopauzale vrouwen die een hoog risico lopen. Eirstokkanker kan worden gediagnosticeerd en behandeld door routine gynaecologisch onderzoek in combinatie met transvaginale ultrasonografie en serum CA-125 meting.

Zie speciale aanbiedingen

Cookies are used on our web site to improve the browsing experience of our visitors and to provide you with a better service. If you decline cookies, you may limit the applications to work with on our web site or some features may not work as desired. For more information about our Cookie Policy please click here.