Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens

 • Main Page
 • Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens

Verwerking en Bescherming van Persoonsgegevens

TOEPASSINGSGEBIED EN DOEL

Dit beleid heeft als doel om, in het kader van de Wet Nr. 6698 over de Bescherming van de Persoonsgegevens en de Bescherming van de Persoonsgegevens-beleidsboek, voorzieningen te treffen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens door NOYAN HEALTH & TRAVEL, die voortvloeien uit of rechtstreeks verkregen zijn uit juridische, commerciële of financiële relaties tussen NOYAN HEALTH & TRAVEL en de klant, haar personeel en (rechts)personen met wie zij communiceert en interageert en om de voorwaarden waaraan moet worden voldaan te kunnen bepalen, verklaren en bekend te maken.

Toelichtingsverplichting

Persoonsgegevens, die worden verwerkt tijdens de relaties van NOYAN HEALTH & TRAVEL met haar klanten, personeel, evenals natuurlijke of rechtspersonen met wie zij communiceert en interageert, moeten in het kader van de Wet Nr. 6698 voor de Bescherming van Persoonsgegevens (KVKK), dat op 07.04.2016 in werking is getreden, vanwege de verplichtingen en eisen van de wetgeving wettelijk geregeld zijn.

NOYAN HEALTH & TRAVEL besteedt de hoogst mogelijke aandacht en beste zorg aan de beveiliging van de persoonsgegevens en privacy beleid van haar klanten, personeel en de personen met wie zij communiceert en interageert. Daarom wordt bij de uitvoering van de dienstverlening voorrang gegeven aan de beveiliging van de persoonsgegevens van de betrokken personen.    

In overeenstemming met de bepalingen van de hierboven vermelde wet, worden alle soorten persoonsgegevens (inclusief gevoelige persoonsgegevens) die betrekking kunnen hebben op een natuurlijke persoon, in het kader van de Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens beschouwd als Persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door NOYAN HEALTH & TRAVEL in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke met de hieronder beschreven methoden en binnen de door de wetgeving opgelegde grenzen verwerkt.

De "Verwerking van Persoonsgegevens" verwijst naar elke bewerking dat op de gegevens wordt uitgevoerd zoals het geheel of gedeeltelijk automatisch of het door niet-automatische middelen, op voorwaarde dat ze deel uitmaken van een gegevensregistratiesysteem, verkrijgen, vastleggen, opslaan, bewaren, wijzigen, herschikken, bekendmaken, overdragen, overnemen, ter beschikking stellen, classificeren of voorkomen van gebruik ​van deze gegevens.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens en wettelijke basis

De Persoonsgegevens kunnen door NOYAN HEALTH & TRAVEL elektronisch of fysiek in overeenstemming met de wetgeving met automatische of niet-automatische methoden, bijvoorbeeld door te registreren op het platform, via telefoon, fax, e-mail, sms en andere sociale mediakanalen, mobiele applicaties, schriftelijk of mondeling, inclusief audio- en video-opnamen, verzameld worden.

Ze worden in het kader van Artikel 5 van de Wet Nr. 6698 voor de Bescherming van Persoonsgegevens;

 1. Met de uitdrukkelijke toestemming van de gegevenseigenaar,
 2. Indien dit uitdrukkelijk is voorzien in de wet,
 3. Indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van het leven of de lichamelijke integriteit van de persoon of een andere persoon, die zijn toestemming niet kan uiten wegens feitelijke onmogelijkheid of wiens toestemming niet rechtsgeldig is,
 4. Indien het noodzakelijk is om de persoonsgegevens van de partijen van het contract te verwerken, mits dit direct verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van het contract met NOYAN HEALTH & TRAVEL na goedkeuring en/of ondertekening,
 5. Indien dit noodzakelijk is voor NOYAN HEALTH & TRAVEL om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen,
 6. Indien dit openbaar is gemaakt door de betrokkene,
 7. Indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het vestigen, uitoefenen of beschermen van een recht,
 8. Indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van NOYAN HEALTH & TRAVEL, op voorwaarde dat dit de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet schaadt.);

En in het kader van Artikel 6;

 1. Met de uitdrukkelijke toestemming van de gegevenseigenaar,
 2. In andere gevallen bepaald door de wetten;

verwerkt binnen de gespecificeerde voorwaarden en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Het delen en overdragen van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens van de betrokkene; kunnen indien de wet dit vereist en indien het gevraagd wordt door officiële instellingen en organisaties, als een vereiste van de activiteiten en verantwoordelijkheid van NOYAN HEALTH & TRAVEL, door de nodige elektronische en fysieke beveiligingsmaatregelen te nemen door NOYAN HEALTH & TRAVEL met binnenlandse/buitenlandse oplossingspartners waarmee het commerciële, juridische en economische relaties heeft, met projectpartners, programma- en samenwerkingspartners, met leverende bedrijven, instellingen en organisaties, met onafhankelijke onderzoeksorganisaties, met banken en financiële instellingen, met andere bedrijven, individuen en organisaties waarvan hulp en ondersteuning wordt ontvangen, met adviesbureaus zoals advocatenbureaus, financieel adviesbureaus, rechtsbureaus, informaticabureaus, kwaliteits- en financieel adviesbureaus, ​gedeeld worden. Ze kunnen worden overgedragen. Deze deel- en overdrachtsprocessen zijn ook geldig voor het buitenland.

NOYAN HEALTH & TRAVEL, kan de persoonsgegevens van de betrokkene, mits de nodige veiligheidsmaatregelen werden genomen, naar opslag- en archiveringsservers, naar servers met ondersteuning voor informatietechnologie, naar hostingbedrijven, naar andere elektronische media zoals programma's, Cloud computing, enz. in Turkije of in andere landen, vooral in de EU-landen, de VS, het Verenigd Koninkrijk en in het buitenland overdragen, verwerken en opslaan.

Verzamelmethode voor persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de betrokkene; goedkeuringen, aanvaardingen en mededelingen bij alle overeenkomsten/informatieformulieren en andere documenten ondertekend met een akkoord en/of een aanvaarding, elektronische goedkeuring en/of handtekening; gegevens verkregen met mondelinge, schriftelijke, video-, audio-opname of elektronische media waarmee de betrokkene wordt gecontacteerd of in de toekomst kan worden gecontacteerd via het administratief centrum van NOYAN HEALTH & TRAVEL, fysieke omgevingen, callcenters, websites, mobiele applicaties, internettransacties, sociale media en andere openbare ruimtes en methoden zoals gebruikersgesprekken, het scannen van forensische dossiers, marktonderzoek, het identiteitsdelingssysteem, SMS, digitale toepassingen op websites, mobiele applicaties, schriftelijke/digitale aanvragen bij verkoopteams, callcenter; worden geheel of gedeeltelijk automatisch of als onderdeel van een gegevensregistratiesysteem verzameld en worden in overeenstemming met de relevante wetgeving en rekening houdend met de verjaringstermijn bijgehouden.

De Persoonsgegevens die wegens bovengenoemde wettelijke redenen verzameld worden, kunnen rekening houdend met de voorwaarden voor de Verwerking van de Persoonsgegevens vermeld in de artikelen 5 en 6 van de Wet Nr. 6698 op de Bescherming van de Persoonsgegevens, voor de eerder beschreven doeleinden van dit beleid, door NOYAN HEALTH & TRAVEL verwerkt of overgedragen worden.

Gebruikersrechten

(Op basis van Artikel 11 van de Wet Nr. 6698 voor de Bescherming van de Persoonsgegevens)

De betreffende personen hebben met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, het recht om via het onderstaande e-mailadres van NOYAN HEALTH & TRAVEL het volgende op te vragen;

 1. Om te vragen of de gegevens verwerkt zijn of niet,
 2. Om indien ze verwerkt zijn, informatie te verkrijgen,
 3. Om het doel van de verwerking te vragen en of ze in overeenstemming met het doel ervan worden gebruikt,
 4. Om informatie te vragen over derden, die zich in het binnenland of in het buitenland bevinden en aan wie de gegevens zijn overgedragen,
 5. Om correctie(s) aan te vragen indien deze gegevens onvolledig/verkeerd zijn verwerkt,
 6. Om te verzoeken voor de verwijdering, vernietiging of het anonimiseren van persoonsgegevens indien de redenen, die de verwerking van persoonsgegevens vereisen, opgeheven zijn,
 7. Om in overeenstemming met de paragrafen (5) en (6) hierboven, informatie over de overdracht aan derden te vragen,
 8. Om bezwaar in te dienen tegen het resultaat dat vanwege de analyse uitsluitend door geautomatiseerde systemen, in uw nadeel is,
 9. Om bij een nadeel door een onrechtmatige verwerking een schadevergoeding en andere rechten, die opgenomen zijn in de wetgeving te eisen.

Gegevensbeheerder bij wie een aanvraag kan worden ingediend volgens de wet

NOYAN HEALTH & TRAVEL is de rechtspersoon, die als Gegevensbeheerder in het VERBIS-systeem op www.kvkk.gov.tr​​​​ is geregistreerd.

De betrokkenen kunnen in het kader van de bovengenoemde rechten, hun verzoeken, klachten, suggesties met een persoonlijke aanvraag of via een notaris of door het e-mailadres op te geven, dat door de gebruiker is meegedeeld tijdens het openen van een account en dat is geregistreerd op de website, naar het hieronder vermelde email-adres van NOYAN HEALTH & TRAVEL, verzenden.

Bij aanvragen moeten de gegevens naam, achternaam, Turks Identiteitsnummer, woon- of werkplaatsadres voor kennisgeving, gsm-nummer, e-mailadres en het onderwerp van het verzoek verplicht aangegeven worden en moeten ook de gegevens en documenten met betrekking tot het verzoek worden toegevoegd.

De officiële taal van de correspondentie met NOYAN HEALTH & TRAVEL is Turks. Daarom is het essentieel om allerlei sollicitaties, correspondentie, problemen, klachten en suggesties in het Turks te schrijven en door te sturen.

Indien de aanvraag schriftelijk en fysiek wordt verzonden, moet het met een natte handtekening ondertekend zijn.

In de regel zijn de antwoorden op verzoeken, problemen, suggesties en klachten gratis. Indien er echter kosten, vergoedingen of andere kosten verbonden zijn aan het te geven antwoord, behoudt NOYAN HEALTH & TRAVEL zich het recht om de vergoedingen te vorderen die door de Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens of door andere instanties bepaald zijn.

Voor meer gedetailleerde informatie of voor Uw problemen, verzoeken, suggesties en klachten met betrekking tot het Beleid van de Wet voor Persoonsgegevens, wordt U vriendelijk verzocht om een aangifte via onderstaande contactgegevens te doen.

Bovendien kunt U het Wetboek voor Persoonsgegevens ook verkrijgen bij NOYAN HEALTH & TRAVEL.

Voor Uw fysieke en schriftelijke aanvragen:

(NOYAN HEALTH & TRAVEL)

NOYAN GOLF EMLAK TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

GÜZELOBA MH. GÜZELYALI CD. ZEHRA İŞ MERKEZİ 15/B MURATPAŞA/ANTALYA

E-MAIL: info@noyanhealthtravel.com

TEL: 0 242 312 40 41

Logo
 • Agora Antik Kenti B
  08.11.2021
  Oude Stad Van Agora
 • Ayasofya B
  08.11.2021
  Hagia Sofia
 • Kiz Kulesi B
  08.11.2021
  De Maagdentoren
 • Kapali Carsi B
  08.11.2021
  De Grand Bazaar
 • Aspendos Antik Kenti B
  08.11.2021
  Oude Stad Aspendos
 • Bergama Antik Kenti B
  08.11.2021
  Oude Stad Bergama
 • Efes Antik Kenti B
  08.11.2021
  Oude Stad Efeze
 • Meryem Ana Evi B
  08.11.2021
  Het Huis Van De Maagd Maria
 • Olympos Antik Kenti B
  08.11.2021
  De Oude Stad Olympos
 • Phaselis Antik Kenti B
  08.11.2021
  Oude Stad Phaselis
 • Topkapi Sarayi B
  08.11.2021
  Het Topkapi-paleis
 • Yerebatan Sarnici B
  08.11.2021
  De Basilica Sisterne
  Cookies are used on our web site to improve the browsing experience of our visitors and to provide you with a better service. If you decline cookies, you may limit the applications to work with on our web site or some features may not work as desired. For more information about our Cookie Policy please click here.